Общи условия

1.Цел

Използването на този сайт и регистрирането на запитване чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. „ЕмВиПи МОТО“ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Задължение на потребителите е да се осведомят за общите условия.

„ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в www.streetmotomania.com или използва услугите със свободен достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки потребител. Всеки потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на уеб сайта, от първоначалното влизане в него до напускането му.

2. Права и задължения на „ЕмВиПи МОТО“ЕООД.

Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от „ЕмВиПи МОТО“ЕООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

 • Име и адрес – „ЕмВиПи МОТО“ЕООД гр.София, ж.к. ЛЮЛИН, бл. 744, ет. 5, ап. 15
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 • Цената на стоките е изписана с ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 • „ЕмВиПи МОТО“ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.
 • „ЕмВиПи МОТО“ЕООД има право едностранно да променя общите условия за ползване на сайта streetmotomania.com
 • „ЕмВиПи МОТО“ЕООД има право да променя технологията и дизайна на сайта и предоставяните услуги без предварително известяване.
 • „ЕмВиПи МОТО“ЕООД не гарантира, че потокът от информация от и към електронна информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети лица.
 • „ЕмВиПи МОТО“ЕООД не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в сайта. Въпреки старанието си, обемът информация е голям и е възможно допускане на липси и неточности, за които не носим отговорност.
 • Лицата заети с поддръжка на интернет сайта за електронната търговия имат право да наблюдават всички коментари на потребителите и да ги премахват или модифицират, когато те нарушават действащото законодателство на територията на Република България, съдържат обиди, нецензурни изрази, представляват директна и непозволена реклама, съдържат заблуждаваща информация.

3.Права и задължения на потребителите на www.streetmotomania.com

Потребителят има право да ползва услугите на www.streetmotomania.com  в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.

Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Всеки регистриран потребител има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си.

Право да публикуват мнения и коментари в рамките на сайта имат само регистрирани потребители.

4.Правила за използване на сайта

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

В страниците на интернет сайта е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „ЕмВиПи МОТО” ЕООД  не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията.

Препратки към други интернет сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този сайт към сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Streetmotomania.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин streetmotomania.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

5. Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на сайта streetmotomania.com е необходимо за оформяне и изпращане на запитване. Отказът на потребителя да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрацията в системата и няма да бъде направено запитване.

Streetmotomania.com няма да разпространява лични данни на потребителите сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р. България, случаи. А именно, когато:

 • Е получил съгласие от потребителя при регистрация в сайта или на по късен етап;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;
 • В други посочени в закона случаи.

„ЕмВиПи МОТО” ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

6. Продукти и наличности

Потребителите на streetmotomania.com поемат всички рискове от използването на системата. Предложената на сайта информация има за цел единствено да улесни потребителите. Никаква част не трябва да се приема за безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

Публикуваната в сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „ЕмВиПи МОТО” ЕООД  допуска разминаване между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

7. Цени

Цените обявени в streetmotomania.com са в български лева за единична бройка с включен 20% ДДС.

„ЕмВиПи МОТО” ЕООД  си запазва правото да променя цените, по всяко време по собствена преценка без предварително уведомяване.

8.Гаранция

Производителите на стоките, предлагани от „ЕмВиПи МОТО” ЕООД   чрез www.streetmotomania.com не дават гаранция за своите продукти, поради естеството им на употреба. Въпреки всичко при възникнали проблеми молим да се свържете с нас.

 

Последно обнове на 6 септември, 2022 в 14:23 часа